هیتر گازی فن دار

هیتر گازی فن دار یکی از مهم ترین تجهیزات گرمایشی موجود در بازار است. این نوع سیستم گرمایشی به جهت داشتن فن پرتابی و همچنین توان گرمایشی بالا، قادر است محیط های صنعتی را در کمترین زمان ممکن گرمادهی نماید.

هیتر صنعتی ایران هیتر مدل IR-H650 مه باران 09190983486

تنوع هیتر گازی فن دار

در بازار با توجه به مساحت های مختلف هیتر هایی با سایز های و ظرفیت های گرمایشی متنوعی تولید می شوند. از جمله بازرترین مدل های آن ها می توان به مدل IR-618، IR-620، IR-630، IR-635، IR-650، IR-700، IR-720، IR-740 اشاره کرد.

مساحت های مورد استفاده هیتر ها

  1. مدل IR-618 برای فضایی به حجم 150 تا 200 مترمکعب کاربرد دارد.
  2. مدل IR-620 برای فضایی به حجم 200 تا 350 مترمکعب کاربرد دارد.
  3. مدل IR-630 برای فضایی به حجم 400 تا 700 مترمکعب کاربرد دارد.
  4. مدل IR-635 برای فضایی به حجم 600 تا 900 مترمکعب کاربرد دارد.
  5. مدل IR-650 برای فضایی به حجم 900 تا 1200 مترمکعب کاربرد دارد.
  6. مدل IR-700 برای فضایی به حجم 1200 تا 1500 مترمکعب کاربرد دارد.
  7. مدل IR-720 برای فضایی به حجم 1600 تا 2000 مترمکعب کاربرد دارد.
  8. مدل IR-700 برای فضایی به حجم 2000 تا 3000 مترمکعب کاربرد دارد.