تجهیزات رطوبت ساز | مه پاش

تجهیزات رطوبت ساز | مه پاش که با اسامی دیگیری همچون مهپاش یا رطوبتساز یا مه ساز یا بخارساز نیز در بازار معروف است وظیفه تامین رطوبت بالا در کمترین زمان ممکن را بر عهده دارد. این دستگاه یک وسیله کاربردی و پرتقاضا در عرصه تولید قارچ خوراکی همچون قارچ دکمه ای و صدفی به شمار می آید.